Managementul resurselor umane

Tel: 0770 205204

Consiliere Resurse umane

- Consulanta privind intocmirea si modificarea contractelor individuale de munca

- Consultanta privind intomirea Regulamentului de Ordine Interioara

- Consultanta privind redactarea fisei postului

- Consultanta privind gestionarea, intocmirea si completarea dosarelor de personal ale angajatilor

- Consultanta privind taxele si contributiile sociale obligatorii / angajati si angajator

- Consultanta referitoare la politici salariale, structura organizatorica

- Consultanta privind formarea si perfectionarea angajatilor, sistemul de promovare

- Consultanta privind motivarea resurselor umane, dezvoltare organizationala

- Consiliere privind aplicarea legislatiei in vigoare (Legislatia Muncii, Medicina Muncii, SSM)

Evidenta Salarizare

- Calculul salariilor în functie de forma de salarizare

- Calculul contributiilor sociale datorate de angajat si a contributiilor obligatorii datorate de societate

- Intocmirea statelor lunare de plata, conform pontajului

- Intocmirea centralizatorul datoriilor aferente salarizarii lunare catre ANAF

- Editarea fluturasilor pentru plata salariilor

- Intocmirea ordinelor de plata/listelor privind obligațiile angajatorului catre bugetul statului

- Intocmirea si depunerea declaratiilor periodice la autoritatile de stat (Declaratia unica D112, Anexa 1.1, Anexa 1.2)

- Intocmirea documentatiei si depunerea declaratiei pentru intrarea in vigoare /sau incetarea tuturor contractelor de munca (Declaratia D101)

- Intocmirea si depunerea declaratiei privind impozitul retinut la sursa / beneficiarii de venit (Declaratia anuala D205), pentru impozitul global anual

- Intocmirea ordine de plata/foi de varsamant pentru plata obligațiilor fiscale

Administrare de personal

- Intocmirea contractelor individuale de munca

- Intocmire de acte aditionale, minute de informare, decizii, adeverinte de salar si de vechime pentru angajati

- Intocmirea actelor aditionale cuprinzand clauze specifice aferente contractelor de munca (clauza de mobilitate, clauza de confidentialitate, clauza de neconcurenta, clauza de formare profesionala si clauza de folosinta laptop, telefon, autovehicol, majorari salariale, modificarea functiei de incadrare)

- Evaluarea anuala a performantei activitatii angajatilor

- Generarea si transmiterea de rapoarte specifice Word/Excel/pdf.

- Gestionarea relatiei cu Inspectoratul Teritorial de Munca:

  • Inregistrarea on-line a contractelor individuale de munca
  • Inregistrarea on-line a modificarilor survenite in contractelor individuale de munca ale angajatilor sau a modificarilor survenite in datele societatii (modificare de sediu, etc)
  • Inregistrarea in Registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL), a modificarilor intervenite prin actele aditionale de modificare, decizii (acte de suspendare si acte de incetare a contractelor individuale de munca), a schimbarilor intervenite in starea civila sau pregatirea profesionala a salariatilor
  • Transmiterea Registrului general de evidenta a salariatilor (REVISAL) in format electronic catre Inspectoratul Teritorial de Munca, in termenele legale.

Servicii de Resurse umane

Tepes Agency SRL, Tel: 0770 205204


Pentru informatii sau cerere de deviz ne puteti scrie prin acest formular:

© Copyright 2007. realizare.ro